Taxaties voor verzekeringsdoeleinden Roerende zaken
In geval van een calamiteit verwacht u van uw verzekering de juiste waarde uitgekeerd te krijgen. Bij het ontbreken van een geldig taxatierapport zal veelal een dagwaarde worden vastgesteld in plaats van nieuwwaarde zelfs als u verzekerd bent voor nieuwwaarde.
Hierdoor zal een aanzienlijke verzekeringsuitkering voor herinvestering worden misgelopen. Het voortbestaan van een onderneming kan hierdoor zelfs in gevaar komen. Uitsluitend als de waarde van uw eigendommen vooraf is bepaald middels een taxatie, dat is opgesteld en vastgelegd conform artikel 7:960 van het Burgerlijk Wetboek zal door de verzekering de juiste waarde worden uitgekeerd. Het taxatierapport wordt aangetekend in de verzekeringspolis. Onroerende zaken
Gebouwen worden verzekerd tegen herbouwwaarde. In de praktijk gaat men vaak uit van een onjuiste waarde vaststelling door het gebrek aan deskundigheid.
Blijkt na een calamiteit het opgegeven bedrag te laag, dan bent u onderverzekerd.
De schade krijgt u in dat geval slechts voor een deel vergoed.
Een gedetailleerde bouwkundige opname vertaald naar een taxatierapport legt de juiste herbouwwaarde vast.