TAXATIES voor BEDRIJFSECONOMISCHE DOELEINDEN

Bedrijfseconomische taxaties

Voor een balanswaardering, financiering of bedrijfsovername is een bedrijfseconomische waardering met een correcte waarde grondslag essentieel.

Corvers Taxaties biedt u alle gangbare vormen van bedrijfseconomische waarderingen met een objectieve rapportage als uitgangspunt voor de beoogde doeleinden.

Bedrijfseconomische taxaties kunnen eventueel worden verricht in combinatie met een taxatie voor verzekeringsdoeleinden.

 • Aan- of verkoop van activa
 • Bedrijfsovername of -overdracht
 • (Her)financiering
 • Fiscale doeleinden
 • WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord)
 • Faillissement / opstellen inventarislijsten in opdracht van curator
In overeenstemming met opdrachtgever wordt de juiste waarderingsgrondslag bepaald.
 
 • Actuele waarde
 • Waarde in het economische verkeer
 • Reële waarde
 • Onderhandse verkoopwaarde
 • Liquidatiewaarde
 • Executiewaarde