EEN Verzekering zonder taxatierapport biedt geen zekerheid

WAAROM IS EEN TAXATIE NOODZAKELIJK?

BEDRIJFSINVENTARIS & MACHINES

Uitsluitend een verzekeringspolis waarin een geldig taxatierapport is aangetekend verzekert u van een optimale dekking bij schade. Dit taxatierapport moet zijn opgesteld conform artikel 7:960 van het Burgerlijk Wetboek ( ook wel een “vaste taxatie” genoemd ).

Bij het ontbreken van een geldig taxatierapport zal bij schade veelal een dagwaarde worden vastgesteld in plaats van nieuwwaarde zelfs als u verzekerd bent voor nieuwwaarde!

Indien waarde van uw bedrijfsinventaris lager is dan 40% van de nieuwwaarde, keert de verzekering bij schade slechts de dagwaarde uit.

Dit omslagpunt van nieuwwaarde naar dagwaarde wordt vaak na 4 jaar al bereikt.

Hierdoor zal bij schade een aanzienlijke verzekeringsuitkering voor herinvestering worden misgelopen. Daarnaast kunt u in een langdurige en moeizame discussie raken met uw assuradeur.

Naast grote financiële consequenties kan ook het voortbestaan van de onderneming in gevaar komen.

Bij een taxatie wordt uw verzekerde belang door ons volledig geïnventariseerd, daardoor wordt  tevens het risico van een onder- maar ook oververzekering vrijwel uitgesloten.

Onderstaande afbeeldingen maken het verschil in verzekeringsvormen direct helder:

Verzekering op basis van nieuwwaarde of waardebepaling

Uitkering schadebedrag
Na ± 4 jaar DAGWAARDE (waarde <40% van de nieuwwaarde)
Premie op basis van nieuwwaarde
Bedrijfsrisico zeer hoog, continuïteit van bedrijf loopt gevaar

Verzekering op basis van nieuwwaarde met taxatierapport

Uitkering schadebedrag
NIEUWWAARDE (leeftijd en afschrijving zijn niet van belang)
Premie op basis van nieuwwaarde
Bedrijfsrisico minimaal

GEBOUWEN

Gebouwen worden verzekerd tegen herbouwwaarde. In de praktijk gaat men vaak uit van een verkeerde waarde zoals de aankoop waarde.
 

Blijkt na een calamiteit het opgegeven bedrag te laag, dan bent u onderverzekerd. De schade krijgt u dan slechts voor een deel vergoed. Een gedetailleerde bouwkundige opname vertaald naar een taxatierapport legt de juiste herbouwwaarde vast en helpt bij het voorkomen van onderverzekering. Het is daarom verstandig om periodiek een herbouwwaardetaxatie uit te laten voeren. Zo blijft de verzekerde waarde actueel en kunt u bij schade rekenen op een volledige vergoeding. Daarnaast kunnen ook verbouwingen of renovaties invloed hebben op de herbouwwaarde, dus het is belangrijk om deze wijzigingen door te geven aan uw verzekeraar.

 
 
 
 
 
Gebouwen taxatie, taxatie gebouw, taxatie gebouwen

INTERESSE IN EEN ORIËNTEREND GESPREK? OF DIRECT EEN OFFERTE AANVRAGEN?