Taxaties voor verzekeringsdoeleinden

Roerende zaken

Bedrijfsinventaris / machines

In geval van een calamiteit verwacht u van uw verzekering de nieuwwaarde uitgekeerd te krijgen.

Bij het ontbreken van een geldig taxatierapport zal veelal een dagwaarde worden vastgesteld in plaats van nieuwwaarde, zelfs als u verzekerd bent voor nieuwwaarde.

Uitsluitend als de waarde van u eigendommen vooraf is bepaald middels een vaste taxatie, dat is opgesteld en vastgelegd conform artikel 7:960 van het Burgerlijk Wetboek zal door de verzekering de juiste waarde worden uitgekeerd. Een verzekering zonder taxatierapport biedt geen zekerheid.

 

onroerende zaken

Gebouwen

Gebouwen worden verzekerd tegen herbouwwaarde. In de praktijk gaat men vaak uit van een verkeerde waarde zoals de aankoop waarde.

Blijkt na een calamiteit het opgegeven bedrag te laag, dan bent u onderverzekerd. De schade krijgt u dan slechts voor een deel vergoed. Een gedetailleerde bouwkundige opname vertaald naar een taxatierapport legt de juiste herbouwwaarde vast